TEMP OUT °C HUM OUT % BAROMETER hPa °C APPARENT °C DAILY  RAIN mm RAIN  RATE mm/h STATION NO. 1               
Increasing clouds with little temperature change.          
Increasing clouds with little temperature change.      
24 x 1hr TEMP Hi 13.9 Lo 10.9

Nasledujúca aktualizácia grafov a predpovedi v ~ 07:50 hod.
"Realtime data" aktualizované pred s

Slovakia Lucenec, Rúbanisko II
TLAČÍTKA :

FUNKCIE :

2ND (LAMPS) zapnúť podsvietenie ( zapnúť / vypnúť ) pre konzolu Pro2
TEMP zobrazenie 24hodinového grafu vonkajšej teploty na konzole
HUM zobrazenie 24hodinového grafu vonkajšej vlhkosti na konzole
WIND zobrazenie 24hodinového grafu rýchlosti vetra na konzole
RAIN zobrazenie 24hodinového grafu celkových zrážok na konzole
BAR zobrazenie 24hodinového grafu tlaku vzduchu na konzole
FORECAST bez priradenej funkcie
GRAPH bez priradenej funkcie
WxCen bez priradenej funkcie
HI/LOW bez priradenej funkcie
ALARM bez priradenej funkcie
DONE bez priradenej funkcie
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1099) za pomoci skriptov od Axelvold's weather & Photo a Stenestads Vader. Modifikované Weatherstation Pertteli a Saro/Budskars Vader, grafika, ikony a kód upravený SilverAcorn Weather. Preklad a konečná úprava Ing. Miloš Jiřík & M. Zachar.